Kontaktinformasjon

Hemnes kommune, tlf. 751 97000.
E-post: postmottak@hemnes.kommune.no

Vefsn kommune, tlf 751 01000.
E-post: post@vefsn.kommune.no

Rana kommune, tlf. 751 45000.
E-post: postmottak@rana.kommune.no