Her kan du kjøpe deg scooterkort som gir deg kjøretillatelse for å benytte snøscooter i våre løyper, se hvilke løyper som er åpne og hvilke forskrifter som gjelder. Dette finner du ved å gå inn i portalen til den kommunen du ønsker å kjøre i.

Det er også mulig å kjøpe seg interkommunale sesongkort hvis det er ønskelig å kjøre i flere kommuner. Dette gjøres ved å velge ordinært sesongkort i den kommunen du kjører mest i, deretter velges interkommunalt sesongkort i de kommuner du vil kombinere. Interkommunalt sesongkort gir deg 20% rabatt på sesongkort for hver kommune du ønsker å benytte i tillegg.